Δώστε πρόσβαση στην
επιχείρηση σας στο
πολυτιμότερο αγαθό...την
πληροφορία!

BUSINESS INTELLIGENCE
Solutions

Το πρώτο πράγμα που περνάει από το μυαλό όλων μας όταν αναφερόμαστε σε πληροφόρηση των επιχειρηματικών δεδομένων είναι τα γνωστά reports που κυκλοφορούν εντός της επιχείρησης σε διάφορες μορφές, επί της οθόνης, σε αρχεία (pdf) ή ακόμη πιο παραδοσιακά σε…χαρτί.

Οι αναφορές αυτές, δημιουργούνται και διανέμονται σε τακτική βάση (καθημερινά , εβδομαδιαία ή μηνιαία) σε διάφορα τμήματα και στην διοίκηση.

Η διαδικασία αυτή στην αρχή λειτουργεί μάλλον καλά, όταν όμως οι απαιτήσεις αλλάζουν και επιπλέον πληροφορίες

ζητούνται τότε αρχίζουν τα προβλήματα.

Όταν μάλιστα η πληροφόρηση πρέπει να έρθει από ετερογενή συστήματα, ξεκινά ο εφιάλτης για το τμήμα ΙΤ και το κόστος εκτινάσσεται στα ύψη. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει την σωστή πληροφορία που θα την οδηγήσει στην σωστή λήψη αποφάσεων.

Αυτός είναι ο λόγος που η επιχειρηματική ευφυΐα γεννήθηκε.

Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των τυποποιημένων εκθέσεων και των εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης είναι η ικανότητα τους να

αλληλεπιδρούν με διάφορες πηγές δεδομένων (E.R.P., C.R.M., ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, αρχεία xls κλπ) και να εκτελούν πολυδιάστατη ανάλυση που παρέχει ουσιαστική "επιχειρηματική ευφυΐα" και υποστηρίζει τις αποφάσεις και τη στρατηγική.

Η ευελιξία αυτή μπορεί να γίνει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον τρόπο που επιχειρήσεις και οργανισμοί όλων των μεγεθών, αγωνίζονται να ανταγωνιστούν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Το κύριο εμπορικό όφελος που προσφέρει η επιχειρηματική ευφυΐα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι η ταχύτητα για να

δράσουνε - να προσδιορίσουν και να ανταποκριθούν στις αλλαγές της αγοράς, τον ανταγωνισμό και το οικονομικό περιβάλλον. Και όλα αυτά πολύ πιο γρήγορα, απλά και οικονομικά από όσο νομίζατε μέχρι σήμερα.

Όσο μικρή ή μεγάλη είναι η επιχείρηση σας, η Click Solutions μπορεί να σας βοηθήσει να ΕΝΟΠΟΙΗΣΤΕ τα δεδομένα από ανόμοιες πηγές και με ΑΠΛΟ, ΟΠΤΙΚΟΠΟΗΜΕΝΟ και ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ τρόπο να αποκτήσετε πρόσβαση στο πολυτιμότερο επιχειρηματικό αγαθό … την πληροφορία.